21-ви век, век на неограничени можности, но и на милиони закани

Светот во кој живееме се менува драматично и со многу брзо темпо. Капитализмот и пазарната економија преку своите најзначајни сили, жестокиот конкурентски натпревар за освојување нови клиенти и остварување профит, доведоа до иновации кои за само неколку стотини години, радикално ги променија животите на луѓето….

Continue reading

Life Tools Academy (LTA)

Life Tools Academy (LTA) е првата и единствена сертифицирана академија чија цел е да помогне за стекнување на вештини неопходни за успех во 21виот век. Оваа програма е прва и единствена во Република Македонија која …

Continue reading

Туристите ти доделуваат ѕвезда

Проект: „Туристите ти доделуваат ѕвезда“ Општа цел: Да се помогне за зголемување на бројот на туристи во Република Македонија Конкретна цел: Со мерење на задоволството на туристите, хотелите да ја подобрат својата конкурентност преку подобрување …

Continue reading

City Marketing Academy (CMA)

City Marketing Academy (CMA) е програма за обуки чија цел е да помогне за подобрување на работата на вашата општина или јавно претпријатие. Оваа програма е прва и единствена во Република Македонија која ви обезбедува …

Continue reading

Business Tools Academy (BTA)

Business Tools Academy (BTA) е програма за обуки чија цел е да помогне за зголемување на профитот на вашата компанија. Оваа академија е прва и единствена во Република Македонија која ви обезбедува корисни алатки за …

Continue reading