„Правилото 80/20“ за среќно-успешен живот

Сте слушнале ли за тн. 80/20 правило? Независно од вашиот одговор, во продолжение ќе прочитате за изворната примена на правилото, но и за моите препораки како да се употреби неговата логика, за промена на животната филозофија во насока на водење поизбалансиран, а со тоа и среќно-успешен живот.

Continue reading

Сѐ е релативно…

Во овој текст решив да пишувам за една од теориите која го одбележа 20-тиот век и за нејзината поврзаност со концептот на успех и лична среќа. Според насловот, сигурно погодувате дека станува збор за Ајнштајновата теорија за релативност, чија „сложена едноставност“ е доказ за неговата генијалност и потврда на тоа дека „едноставноста, всушност е најсложена“. Или, долг и тежок е патот што треба да се изоди за да се стане и остане едноставен, и покрај професионалните и/или релациски (не)успеси, (не)стекнатите материјални богатства, социјален статус и сл.

Continue reading

Внимавајте што ќе посакате. Може и да ви се оствари :-) !

Земајќи ги во вид сознанијата изнесени претходно, на крајот на првиот дел од овој текст се наметна прашањето „Што е тоа што, дополнително ни прави проблем и го намалува чувството на лична среќа кај повеќето од нас?“. Еден од можните и веројатни одговори произлегува од неспорниот факт, според кој, стекнувањето материјални добра и услуги одамна веќе не претставува само начин за задоволување на реалните потреби.

Continue reading

Дали имањето повеќе опции за избор, не прави посреќни или..?

Во текстот кој следува ќе пишувам за уште еден од ефектите произлезен како резултат на притисоците на опкружувањето во кое денес живееме, а тоа е сѐ поизразениот јаз кој постои помеѓу нашите неограничени желби, од една страна и реалните животни потреби и/или можности за нивно остварување, од друга страна.

Continue reading

„Kорисни, наспроти „штетни“ споредби со останатите луѓе

Па така, ако не многу одамна, опкружувањето на мнозинството од нашите баби и дедовци го сочинувале членовите на нивните семејства, маалските и школските другари и евентуално пријателите во соседното маало, градот, максимум државата и/или регионот, опкружувањето во кое денес живееме е буквално целиот свет, благодарејќи пред сѐ на релативно евтиниот пристап до интернет, социјалните мрежи и мобилните телефони.

Continue reading

Успех, наспроти среќа

Затоа, ќе направам напор за максимално проширување на темите за кои ќе пишувам, но, сепак тие и понатаму ќе останат со голем број отворени дилеми, по примерот на оние од славниот дијалог помеѓу легендарниот пејач на Битлси, Џон Ленон и неговите наставници, во кој на прашањето „Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?“, Ленон првично одговорил „Сакам да бидам среќен!“.

Continue reading

21-ви век, век на неограничени можности, но и на милиони закани

Светот во кој живееме се менува драматично и со многу брзо темпо. Капитализмот и пазарната економија преку своите најзначајни сили, жестокиот конкурентски натпревар за освојување нови клиенти и остварување профит, доведоа до иновации кои за само неколку стотини години, радикално ги променија животите на луѓето….

Continue reading