Приказната за кокошката и нојот

Денес не е важно само да се произведе добар и квалитетен производ/услуга. За истиот мора да дознаат и вашите потенцијални клиенти, со што ќе се зголемат шансите да донесат одлука за негово купување. Или, подеднакво важна е и промоцијата на производот/услугата. За да се сфати нејзиното значење, со вас ќе ја споделам клучната поента од приказната за кокошката и нојот, која често ја раскажувам на обуките, а истата ми остана во сеќавање, од предавањата на еден од моите професори по маркетинг.

Continue reading

„Клиенти-Шетачи“

На обуките кои ги одржувам често ме прашуваат: Што да правиме со клиентите кои спаѓаат во групата на тн. „шетачи“? Имено, станува збор за клиенти, за кои што и да направиш, повторно нема да ви бидат лојални и ќе преминат кај некој од конкурентите, па потоа кај друг, итн. итн. итн.

Continue reading

Шест правила за да започнете и успешно да водите профитабилен бизнис, кој долго ќе „трае“

Правило број 1: Треба да сте јаки и уникатни во нешто, (Фокусирајте се на вашите силни страни и вашата различност), Правило број 2: Тоа во што сте јаки, мора да е појако во споредба со …

Continue reading