Idea centar

Идеа Центар

ОБУКИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АЛАТКИТЕ ЗА КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАТИВНОСТ

Процесот на креирање нов производ започнува со обука на вашите вработени одговорни за креативниот дел од вашиот бизнис, за да ја отклучат својата креативност преку користење на алатките за креативност и иновативност и креирање нов производ од програмата Business Tools Academy.