Туристите ти доделуваат ѕвезда

Проект: „Туристите ти доделуваат ѕвезда“ Општа цел: Да се помогне за зголемување на бројот на туристи во Република Македонија Конкретна цел: Со мерење на задоволството на туристите, хотелите да ја подобрат својата конкурентност преку подобрување …

Continue reading