Life Tools Academy (LTA)

Life Tools Academy (LTA) е првата и единствена сертифицирана академија чија цел е да помогне за стекнување на вештини неопходни за успех во 21виот век. Оваа програма е прва и единствена во Република Македонија која …

Continue reading

City Marketing Academy (CMA)

City Marketing Academy (CMA) е програма за обуки чија цел е да помогне за подобрување на работата на вашата општина или јавно претпријатие. Оваа програма е прва и единствена во Република Македонија која ви обезбедува …

Continue reading

Business Tools Academy (BTA)

Business Tools Academy (BTA) е програма за обуки чија цел е да помогне за зголемување на профитот на вашата компанија. Оваа академија е прва и единствена во Република Македонија која ви обезбедува корисни алатки за …

Continue reading